Кішковська Світлана Альбертівна — Енциклопедія Сучасної України

Кішковська Світлана Альбертівна

КIШКО́ВСЬКА Свiтлана Альбертiвна (06. 03. 1946, смт Олександрівка Мар'їн. р-ну Сталін., нині Донец. обл.) – фахівець у галузі виноробства. Д-р тех. н. (1990), проф. (1992). Закін. Кишинiв. полiтех. iн-т (1971). Відтоді працює в Iн-ті винограду i вина «Магарач» НААНУ (м. Ялта, АР Крим): 1993–98 – зав. лаб. мікробіології, від 2007 – зав. однойм. відділу. Досліджує особливостi метаболiзму винних дрiжджiв, поширення та видовий склад дрiжджiв-сахаромiцетiв, проблеми пром. селекції мікроорганізмів для виноробства. Одержала штами та на їхній основi розробила технологiю бiол. зниження титрованої кислотностi виноград. сусла при вироб-вi рiзних типiв вин.

Пр.: Влияние избыточного давления СО2 на уровень АТФ, активность гексокиназы, фосфофруктокиназы у винных дрожжей // Приклад. биохимия и микробиология. 1976. Т. 12, вып. 6; Основы микробиологии, санитарии и гигиены в винодельческой промышленности. Москва, 1986; Проблемы кислотопонижения в производстве шампанского // Виноградарство и виноделие. 1995. № 3; Характер взаимоотношений между дрожжами и бактериями и их влияние на технологические процессы // Тр. Ин-та виноградарства и виноделия «Магарач». Ялта, 2008; Идентификация дрожжей вида Brettanomyces bruxellensis с помощью специфических праймеров // Там само. 2009 (усі – співавт.).

Літ.: Валуйко Г. Г. «Магарач». Люди. Судьбы. Вина. Воспоминания. 1996; Його ж. Технолог и микробиолог С. А. Кишковская // «Магарач». Сер. Ученые «Магарача». 2009 (обидві – Ялта).

Н. А. Якушина


Покликання на статтю