Нагірна Валентина Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Нагірна Валентина Петрівна

НАГІ́РНА Валентина Петрівна (21. 09. 1940, с. Вербова Томашпіл. р-ну Вiнн. обл.) – економгеограф. Д-р геогр. н. (1995), проф. (2015). Закiн. Львiв. ун-т (1964). Від 1967 працює в Ін-ті географії НАНУ (Київ): 2003–09 – зав. відділу сусп.-геогр. дослідж., від 2009 – пров. н. с. сектору територ. орг-ції сусп-ва. Наук. дослідження: територ. орг-ція госп-ва і розселення насел.; сусп.-геогр. засади розвитку АПК; тваринниц.-пром. комплекс України; малі міські поселення, сільс. місцевість України; приміська зона столич. регіону; с.-г. природокористування.

Пр.: Тваринницько-промисловий ком­плекс України (територіальна організація і природокористування). К., 1995; Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні. К., 2010 (спів­авт.); Сільська місцевість України у контексті трансформаційних процесів в аграрній сфері // Укр. геогр. журн. 2016. № 2 (спів­авт.); Київське Придніпров'я: зміни у спеціалізації сільського господарства з позицій екобезпеки земельних ресурсів // Екон. та соц. географія. 2016. Вип. 75; Роль малих міст в активізації соціально-економічного розвитку сільської місцевості // Укр. геогр. журн. 2018. № 1.

Г. В. Балабанов


Покликання на статтю