Нагірний Тарас Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Нагірний Тарас Семенович

НАГІ́РНИЙ Тарас Семенович (06. 06. 1951, с. Сокільники Пустомитів. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Брат Р. Нагірного. Д-р фіз.-мат. н. (1998), проф. (2004). Закін. Львів. ун-т (1973). Відтоді працює в системі НАНУ, зокрема від 1994 – у Центрі матем. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики (Львів): 1996–2016 – зав. відділу некласич. задач механіки і тепломасопереносу, від 2016 – пров. н. с. Водночас викладав у Львів. ун-ті та Нац. ун-ті «Львів. політехніка». Наук. діяльність: дослідж. неліній. вимушених коливань термов’язкопруж. електропровід. тіл у магніт. полі; розроблення термодинам. підходів та методів у локально градієнт. термомеханіці із врахуванням приповерхн. явищ.

Пр.: Фізико-математичне моделювання складних систем. Л., 2004; Термодинамічні моделі та методи термомеханіки із врахуванням приповерхневої та структурної неоднорідностей. Основи наномеханіки. Л., 2012; Джерела маси та моделювання приповерхневої неоднорідності у деформівних твердих тілах // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2014. Т. 57, № 4; Рівноважний стан електропровідної неферомагнітної тонкої плівки // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. 2016. Вип. 24; Структурна та приповерхнева неоднорідності у електропровідних півпросторі та шарі // Там само. 2017. Вип. 25 (усі – спів­авт.).

В. О. Міщенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. О. Міщенко . Нагірний Тарас Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71456 (дата звернення: 28.09.2021)