Нагнибіда Василь Якович — Енциклопедія Сучасної України

Нагнибіда Василь Якович

НАГНИ́БІДА Василь Якович (30. 04(12. 05). 1878, м. Переяслав Полтав. губ., нині Київ. обл. – 1961, Москва) – статистик. Закін. Переяслав. духовне уч-ще (1894), Полтав. духовну семінарію (1900), навч. у Юр'єв. ун-ті (нині м. Тарту, Естонія, 1900–03). Відтоді працював статистиком у земських орг-ціях. 1906 переїхав до Сибіру. 1908–10 прослухав повний курс юрид. ф-ту, 1917 склав іспити й отримав диплом Томського ун-ту (Росія). 1910–11 – зав. статист. партії Томського переселен. р-ну. Очолив експедицію, яка здійснила ґрунтовне екон. дослідж. Нарим. краю. 1917 керував проведенням Всерос. с.-г. перепису в Томській губ., згодом – низкою місц. переписів у Сибір. краю. Від 1919 – приват-доц., 1920–22 – проф., зав. каф. статистики Томського ун-ту; водночас від 1920 – зав. Томського губерн. статист. бюро; від 1928 – проф. каф. статистики й екон. географії Сибір. ін-ту с. госп-ва і лісознавства (м. Омськ, РФ). Досліджував проблеми орг-ції статист. досліджень. Наприкінці 1930-х рр. переїхав до Москви.

Пр.: Неприписанные переселенцы: «самовольцы». С.-Пе­тербург, 1911; Эко­номическое положение переселенцев. Т. 1–2. Томск, 1913; Программа и техника регистрации беженцев в Томске. Томск, 1915; Томская губерния: Статист. очерк. Томск, 1917; Организация Всероссийской переписи 1917 г. в алтайско-томской части Сибири. Томск, 1920; Эко­номическое положение Причулым­ско­го края. Томск, 1927.

М. Я. Худобець


Покликання на статтю