Наголкіна Зінаїда Василівна — Енциклопедія Сучасної України

Наголкіна Зінаїда Василівна

НАГО́ЛКІНА Зінаїда Василівна (16. 10. 1905, м. Ніжин, нині Черніг. обл. – 31. 03. 1978, Київ) – реставратор. Чл. СХУ. Навч. в Київ. хім.-тех­нол. ін-ті (1924–30), худож. студії М. Ярового (1935–38), стажувалася у відділах реставрації станк. живопису та творів графіки Центр. худож.-реставрац. майстерні в Москві (1950, 1953). У 1939–63 працювала ст. реставратором відділу станк. малярства Центр. н.-д. реставрац. музей. майстерень (нині Нац. н.-д. реставрац. центр України, Київ). З'ясовувала стан збереженості та реставрувала чис­ленні твори олій. та темпер. живопису з музей. зібрань України; 1945–57 брала активну участь в обстеженні, дослідженні, атрибутуванні, консервації та реставрації творів олій. живопису Дрезден. картин. галереї (Німеччина), частину з яких 1955 експонували в Москві. Низку відреставрованих нею робіт було представлено на всеукр. худож. виставці «Реставрац. роботи 1938–53 (у фоторепродукціях)» (Київ, 1953).

Літ.: Петрик О. А. Выставочная деятельность сотрудников Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины // Наук. зб. IX Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2013; Петліна Д. Д. Особливості реставраційної практики Державних науково-дослідних реставраційних майстерень у 1950-ті рр. // Наук. зб. X Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2016; Петрик О. О. Шедеври Дрезденської картинної галереї, відреставровані фахівцями Державної науково-дослідної реставраційної майстерні УРСР (1945–1957 pp.) // Наук. зб. XI Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. К., 2018.

ДА: Архів Нац. н.-д. реставрац. центру України. Ф. 1099, оп. 1-0 (1944–82), од. зб. № 6.

Н. О. Грязнова


Покликання на статтю