Нагорна Антоніна Максимівна — Енциклопедія Сучасної України

Нагорна Антоніна Максимівна

НАГО́РНА Антоніна Максимівна (21. 01. 1940, м. Мурманськ, РФ) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1988), проф. (1992), чл.-кор. НАМНУ (2011). Засл. діяч н. і т. України (1998). Премія ім. Р. Кавецького НАНУ (2009). Закін. Київ. мед. ін-т (1968). Від 1970 (з перервою) працює в Ін-ті медицини праці НАМНУ: від 2002 – зав. відділу епідеміол. дослідж.; 1989–2002 – заст. дир. з наук. роботи та зав. відділу дослідж. стану здоров'я та його прогнозування Укр. ін-ту громад. здоров'я (обидва – Київ). Фундатор укр. наук. школи фахівців з питань гігієни та соц. гігієни в фундам. і приклад. проблемах профілакт. медицини. Вивчає мед.-демогр. процеси, показники громад. здоров'я (захворюваність, інвалідність, смерт­ність), вплив екології на здоров'я людини, питання гігієни та фізіології праці, профес. здоров'я насел. працездат. віку.

Пр.: Гигиена обучения подростков мас­совым профессиям сельского хозяйства. К., 1987 (спів­авт.); Оцінка рівня розвитку сільської системи охорони здо­ров'я та науково-технічні передумови її удосконалення. К., 1993 (спів­авт.); Чер­нобыль... Здоровье детей. К., 1996 (спів­авт.); Здоров'я молоді України: проблеми та перспективи. К., 1998 (спів­авт.); Життя і здоров'я. Д., 2001; Проблема якості в охороні здоров'я. Кам'янець-Подільський, 2002 (спів­авт.); Здоров'я. Фундаментальні і прикладні аспекти. Д., 2006; Професійний рак: Епідеміологія та профілактика. К., 2008 (спів­авт.); Професійні інфекційні хвороби. К., 2014 (спів­авт.); Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення. К., 2018 (спів­авт.); Біль у спині як медична та соціальна проблема: клініко-епідеміологічний аналіз. К., 2018 (спів­авт.).

Літ.: Антоніна Максимівна Нагорна (до 60-річчя від дня народж.) // Вісн. соц. гігієни та орг-ції охорони здоров'я України. 2000. № 1; Антоніна Максимівна Нагорна: До 70-річчя з дня народж. // Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2010. № 1.

В. І. Чернюк


Покликання на статтю