Нагорна Галина Олексіївна — Енциклопедія Сучасної України

Нагорна Галина Олексіївна

НАГО́РНА Галина Олексіївна (25. 10. 1955, Одеса) – педагог. Д-р пед. н. (1995), проф. (1997). Закін. Одес. консерваторію (1978). Відтоді працювала у Пд.-укр. пед. ун-ті (Одеса): 1998–2002 – зав. каф. соц. педагогіки і психології; від 2002 – проф. каф. теорії музики та композиції Одес. муз. академії. Наук. дослідження: проблеми модернізації освіт. системи, формування профес. мислення особистості, фахівця, оволодіння ціннісно-методол. культурою особистості.

Пр.: Умение анализировать педагогические ситуации как показатель профессионального мышления учителя. К., 1992; Профессиональное мышление учителя. К., 1995; Професійне мислення педагога-музиканта: історія, теорія, практика // Актуал. пробл. соціології, психології, педагогіки: Зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 22; Теоретико-методологічні основи системи педагогічних відношень як об'єкту дослідження студентів в процесі професійної підготовки // Наук. вісн. Мелітоп. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. 2015. Вип. 2; Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Педагогіка. 2018. Вип. 1.

Н. Г. Ничкало


Покликання на статтю