Нагорний Віктор Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Нагорний Віктор Миколайович

НАГО́РНИЙ Віктор Миколайович (23. 08. 1933, с. Шевченкове, нині м. Долинська Кіровогр. обл. – 24. 07. 2012, Дніпропетровськ, нині Дніпро) – гірничий інженер-геолог. Брат Ю. Нагорного. Д-р геол.-мінерал. н. (1982), проф. (1984). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1958), де 1985–2012 й працював (нині Нац. тех. ун-т «Дніпров. політехніка»): 1985–2003 – зав., 2003–12 – проф. каф. мінералогії та петрографії. 1958–71 – у геол.-розв. експедиціях Мін-ва вугіл. пром-сті УРСР; 1971–79 – у Донец. політех. ін-ті; 1979–85 – у Дніпроп. ун-ті: 1982–84 – проф., 1984–85 – зав. каф. геології. Вивчав тектоніч. чинник у формуванні сучас. поля метаморфізму вугіл. пластів Донец. бас. Встановив роль осн. геол. чинникiв у процесах метаморфiзму вугiлля.

Пр.: О постинверсионных процессах регионального метаморфизма углей // Геология и геофизика. 1974. № 7; Роль геологического времени в процессах регионального метаморфизма углей и угольных включений нефтегазоносных пород // Химия твердого топлива. 1976. № 5; Донецкий бассейн // Геология угол. бассейнов и месторождений СССР. Мос­ква, 1990; Проблемы угольной геологии в исследованиях Национальной горной академии Украины // Геология угол. месторождений. 2000. Вып. 10; Геологія вугільних родовищ: Навч. посіб. Дн., 2005 (усі – спів­авт.).

І. С. Нікітенко


Покликання на статтю