Ковальський Михайло Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальський Михайло Павлович

КОВА́ЛЬСЬКИЙ Михайло Павлович (18. 06. 1947, м. Біла Церква Київ. обл. – 03. 12. 2012, Київ) – топографоанатом, лікар-хірург. Син Павла, брат Олександра Ковальських. Д-р мед. н. (1992), проф. (1995). Закін. Київ. мед. ін-т (1972), де й працював від 1975 (нині Нац. мед. ун-т): від 1994 – зав. каф. оператив. хірургії та топогр. анатомії. Віце-президент Наук. т-ва анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (від 1998). Наук. дослідження: морфологія органів серц.-судин. і трав. систем у нормі та при патол. змінах, моделювання вроджених вад серця, їхня корекція. Співавтор підручника «Оперативная хирургия и топографическая анатомия» (К., 1989; укр. мовою – К., 1994; 2010).

Пр.: Кровопостачання трансплантатів з осьовим джерелом живлення (концептуальна модель) // КХ. 1997. № 11–12; Морфологічна характеристика нового однорядного евертованого кишкового шва // Клін. анатомія та оперативна хірургія. 2002. Т. 1, № 1; Оперативна хірургія і топографічна анатомія: ретроспектива, сучасний погляд і перспективи розвитку // Там само; Ринопластика – короткий екскурс в історію // Наук. вісн. Нац. мед. ун-ту. 2009. № 1 (співавт.).

Літ.: Професор Ковальський Михайло Павлович (До 60-річчя від дня народж.) // Клін. анатомія та оперативна хірургія. 2007. Т. 6, № 2; Москаленко В. Ф., Полякова І. М. Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (1841–2006). К., 2006.

О. Б. Кобзар, О. О. Маркевич


Покликання на статтю