Нагорний Олександр Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Нагорний Олександр Васильович

НАГО́РНИЙ Олександр Васильович (29. 08(10. 09). 1887, Харків – 11. 05. 1953, там само) – фізіолог, біохімік. Д-р біол. н. (1936, без захисту дис.), проф. (1934), чл.-кор. АН УРСР (1948). Засл. діяч н. УРСР (1943). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. ун-т (1912), де й працював (з перервою): від 1929 – зав. каф. фізіо­логії людини та тварин, водночас 1930–41 – дир. Харків. філії Укр. н.-д. зообіол. ін-ту (згодом Н.-д. зообіол. ін-т Харків. ун-ту), 1944–53 – НДІ біології Харків. ун-ту, 1944–48 – проректор з наук. роботи. За сумісн. 1921–24 – проф. Хім.-фармацевт. ін-ту; 1936–41 – зав. каф. Зоотех. ін-ту та лаб. фізіології Укр. ін-ту експерим. медицини (усі – Харків); 1942–44 – зав. каф. фізіології та біохімії Об'єдн. Харків. та Київ. укр. ун-ту, водночас зав. каф. зоології Пед. ін-ту (усі – м. Кзил-Орда, РФ). Заст. голови Укр. т-ва фізіо­логів, біохіміків і фармакологів (1929–37), голова Харків. відділ. Всесоюз. т-ва фізіологів (1943–53). Н. – засн. першої в Україні та СРСР наук. школи з вікової фізіології, біохімії та біофізики; автор теорії затухаючого самооновлення протоплазми як однієї з причин старіння. Н. узагальнив дослідж. морфол., фізіол. та біохім. змін в організмі протягом усього індивід. розвитку; розглядав старіння як заг. властивість усіх організмів, однією з причин якої є зміни метаболізму, затухання його інтенсивності з віком, що послаблює функції організму, знижує його життєздатність у старості.

Пр.: Жизнь, старость и смерть. [О.], 1923; Життя та будова людського тіла. [Х.], 1928; Анатомія та фізіологія людини. Х., 1929; Динаміка колоїдних систем // Пр. Н.-д. зообіол. ін-ту. Х., 1934. Т. 2; Проблема старіння та смерті: Мат. до вікової фізіології. Х., 1935; Старение и продление жизни. Москва, 1948; 1950; Старение и долголетие. Москва, 1953; Проблема старения и долголетия. Мос­ква, 1963 (спів­авт.).

Літ.: Александр Васильевич Нагор­ный: Библиогр. указ. Х., 1989; Никитин В. Н., Коченков А. Ф. Научные достижения А. В. Нагорного и его школы // Биохимия и физиология возраст. развития организма. К., 1992.

О. П. Коченков, Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю