Нагуєвський Дарій — Енциклопедія Сучасної України

Нагуєвський Дарій

НАГУЄ́ВСЬКИЙ Дарій (Даріуш) Ілліч (26. 10(07. 11). 1845, с. Орлове Балт. пов. Поділ. губ., нині Новоархангел. р-ну Кіровогр. обл. – 09(22). 01. 1918, Москва) – антикознавець, перекладач. Закін. істор.-філол. ф-т Новорос. ун-ту в Одесі (1870) зі ступ. канд. та золотою медаллю. Під кер-вом проф. В. Юргевича і Ф. Струве вивчав класичну філологію. 1876 після публіч. захисту в Харків. ун-ті дис. «Перша сатира Ювенала» здобув ступ. магістра рим. словесності, 1883 за дис. «Спостереження над життям Ювенала» – ступ. д-ра давньої класич. філології. Викладав лат. мову та географію в Олександрів. (від 1870) та жін. Ломоносов. (одночасно від 1875) г-зіях у Ризі. 1883–1918 – ординар. проф. каф. рим. словесності Казан. ун-ту (Росія), де заснував та очолив 1885 б-ку класич. філології, також був дир. Нумізмат. музею ун-ту (від 1886). Почес. проф. Ін-ту Гумберта І в Ліворно (Італія, 1887). Осн. напрям наук. дослідж. – історія рим. літ-ри. Автор числен. перекладів і коментарів до праць рим. авторів, а також бібліогр. покажчиків та навч. посібників із класич. філології.

Пр.: De Juvenalis Vita Observationes. Rigae, 1883; Профессоръ Францъ Ксаве­рій Броннеръ, его дневникъ и переписка (1758–1850 гг.). Казань, 1902; Петръ Цеплинъ. Первый профессоръ Казанскаго университета (1772–1832 гг.): Истор.-лит. очеркъ. Казань, 1904; Исторія Римскаго форума и его памятники. Съ планами и рисунками. Казань, 1907; Исторія римской литературы. Т. 1: Съ древнѣйшихъ временъ до эпохи Ав­густа. Казань, 1911; Исторія римской литературы. Т. 2: Векъ Августа. Казань, 1915.

Літ.: Алмазова Н. С. Проблемы перевода «Энеиды» Вергилия в письмах А. А. Фета Д. И. Нагуевскому // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Iсторiя. 2012. № 110; Трубчанінов С. В. Відомий антикознавець – уродженець Поділля Дарій Нагуєвський // Освіта, наука і культура на Поділлі: Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділь­ський, 2015. Т. 22.

С. В. Трубчанінов


Покликання на статтю