Над могилою Бориса Грінченка — Енциклопедія Сучасної України

Над могилою Бориса Грінченка

«НАД МОГИ́ЛОЮ БОРИ́СА ГРІНЧЕ́НКА» – літературно-публіцистичний збірник, присвячений пам'яті письменника. Видано 1910 у Києві. Упорядник – С. Єфремов. Містить його вступне слово та ст. «Людина повинності», опис похорону. Уперше опубліковано автобіографію Б. Грінченка, а також студії та спогади «На дружню могилу» Д. Пісочинця (Ткаченка), «Пам'яті Б. Д. Грінченка» В. Доманицького, «Б. Грінченко і українська школа» Г. Шестюка, «В Оспедалетті» М. Загірньої та ін. Надруковано прощал. виступи над могилою письменника Л. Яновської, Є. Вольського (від поляків), А. Бульби (від білорусів), Ф. Матушевського (від г. «Рада»), П. Богацького (від ж. «Українська хата»), М. Лисенка (від «Українського клубу»), М. Левицького (від українців Єлисаветграда), М. Зерова (від київ. студентства), В. Коваля (від студентів Київ. політех. ін-ту). Подано телеграми й листи М. Могилянського, С. Тобілевич, С. Смаль-Стоцького, Т. Романченка, С. Шелухіна, В. Бачинського, І. Липи, І. Бєлоусова та ін., що надійшли у зв'язку зі смертю Б. Грінченка, а також відгуки на його смерть укр. та зарубіж. преси.

Літ.: Бойко І. З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст.: Бібліогр. покажч. К., 1967.

Ю. І. Ковалів

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Ю. І. Ковалів . Над могилою Бориса Грінченка // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71509 (дата звернення: 23.10.2021)