Надійність і довговічність машин і споруд — Енциклопедія Сучасної України

Надійність і довговічність машин і споруд

«НАДІ́ЙНІСТЬ І ДОВГОВІ́ЧНІСТЬ МАШИ́Н І СПОРУ́Д» – міжнародний науково-технічний збірник. Засн. 1982. Видавець – Ін-т проблем міцності НАНУ (Київ). Періодичність – переважно двічі на рік. До кін. 1992 надрукували 1–21-й, у 2004–15 (за ред. В. Трощенка) – 22–40-й випуски. 2016 вдруге укладання збірника тимчасово припинили. Мови видання: укр., рос. й англійська. Темат. спрямованість: осн. проблеми надійності, міцності, ресурсу машин і споруд, механіки деформів. твердого тіла, зокрема й заг. методів описання і упр. надійністю, наук.-тех. основи забезпечення надійності та її прикладні питання.

Л. Є. Матохнюк


Покликання на статтю