Надійність результатів дослідження — Енциклопедія Сучасної України

Надійність результатів дослідження

НАДІ́ЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТА́ТІВ ДОСЛІ́ДЖЕННЯ Поняттям «Н. р. д.» у межах соц. і поведінк. наук позначають стійкість та узгодженість отриманих результатів емпіричних досліджень. Виокремлюють 3 осн. види надійності – ретестову, внутрішню, надійність кодування.

Ретестова надійність – характеристика, що демонструє, наскільки результати опитування за допомогою конкрет. методики змінюються з часом. Її визначення необхідне під час вимірювання тих властивостей, що мало змінюються в коротко- та середньочас. перспективах. Якщо методика надійна, то результати 1-го й 2-го опитувань тієї самої групи повинні показати стійкі результати; якщо ж результати 2-го опитування суттєво змінюються порівняно з першим, то методика є ненадійною. Величину ретестової надійності визначають за допомогою коефіцієнтів кореляції. Ретестову надійність не застосовують у методиках, признач. для вимірювання потенційно мінливих характеристик, оскільки у цьому разі низька відповідність результатів вказує не на недоліки опитувал. інструменту, а на зміну соц. або психол. ситуації.

Внутрішня надійність свідчить, наскільки узгоджені результати, отримані за допомогою різних індикаторів, призначені для вимірювання однієї ознаки. Цей вид надійності підходить для комплексних шкал, що спираються на набір показників. Висока внутрішня надійність буде продемонстрована в тому випадку, коли результати різних показників змінюються узгоджено. Одним із основних способів визначення внутрішньої надійності є використання коефіцієнта А. Кронбаха. Його високі показники – важливий аргумент на користь того, що різні індикатори методики вимірюють одну, а не різні властивості.

Надійність кодування визначають у дослідженнях, до яких залучено різних кодувальників для категоризації певних одиниць або подій (напр., у контент-аналізі або спостереженні). Цей вид надійності демонструє якість інструкцій, що слугують керівництвом для категоризації або кодування. Висока узгодженість результатів роботи різних кодувальників на тому самому масиві даних є підтвердженням високої якості інструкцій для категоризації. Коефіцієнти, використані для визначення надійності кодування, залежать від характеру властиво­стей, що підлягають категоризації. Якщо результат категоризації повинен бути кількісним, використовують один із коефіцієнтів кореляції, у випадку якісних результатів – коефіцієнт К. Когена.

Літ.: Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование / Пер. с англ. С.-Петербург, 2007.

С. С. Дембіцький

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
С. С. Дембіцький . Надійність результатів дослідження // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71547 (дата звернення: 26.10.2021)