Надолинний Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Надолинний Володимир Олександрович

НАДОЛИ́ННИЙ Володимир Олександрович (25. 07. 1934, с. Бабаї, нині смт Харків. р-ну Харків. обл.) – фахівець у галузі конструювання поверхонь та теорії геометричних перетворень. Д-р тех. н. (1991), проф. (1993). Закін. Харків. авіац. ін-т (1958). Відтоді працював на вироб-ві; від 1974 – у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т»: 1993–2008 – проф. каф. нарис. геометрії, інж. та комп'ютер. графіки. Наук. дослідження: конструювання рац. поверхонь, зокрема із застосуванням рац. кривих у параметрич. формі для літакобудування; геометрія неевклідо­вого проектив. простору.

Пр.: Метод построения сложных по­верхностей с помощью кривых высших порядков // АП. 1966. № 5; Конструирование сложных самолетных поверх­ностей с помощью рациональных кри­вых // Там само. 1970. № 9; Геометрическое конструирование кривых и поверхностей на ЭВМ // Геометрия САПР и автоматизиров. системы произв-ва деталей и узлов машин. Москва, 1973; Аналитические методы в конструировании поверхностей: Учеб. пособ. К., 1981; Графоаналітичні способи побудови кривих у квадратичних перетвореннях: Метод. вказівки з курсу нарис. геометрії. К., 1993.

М. С. Гумен, В. Ю. Хмара


Покликання на статтю