Надолішній Петро Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Надолішній Петро Іванович

НАДО́ЛІШНІЙ Петро Іванович (13. 07. 1940, с. Джуржівка, нині Новоушиц. р-ну Хмельн. обл.) – фахівець у галузі державного управління. Канд. філос. н. (1984), д-р н. з держ. упр. (1999), проф. (2004). Закін. Львів. ун-т (1963), Академію сусп. наук при ЦК КПРС (1982). Від 1963 працював журналістом і перебував на парт. роботі, від 1991 – на наук. роботі в Москві; 1993–95 – нач. відділу нац. меншин і нац.-культур. автономій мін-ва з питань національностей і регіон. політики РФ. За його сприяння та безпосеред. участі 1993 проведено 1-й Конгрес українців РФ. Від 1996 – заст. дир. з навч. роботи, 2001–07 – засн. і зав., 2007–17 – проф. каф. держ. упр. і місц. самоврядування Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Наук. дослідження: теор.-методол. засади розбудови системи демократ. врядування в Україні, демократ. традиції та істор. уроки нац. державо­творення, урахування етнонац. чинника на сучас. етапі сусп. трансформацій.

Пр.: Разделит ли Россия участь СССР? (кризис межнациональных отношений и федеративная национальная политика). Москва, 1993 (спів­авт.); Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики. О.; К., 1998; Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект: Теор.-методол. аналіз. О., 1999; Теорія та історія державного управління: Навч. посіб. О., 2006; Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навч. посіб. О., 2009 (спів­авт.); Система публічного управління в умовах децентралізації влади: механізми горизонтальної взаємодії. О., 2017 (спів­авт.).

Літ.: Петро Іванович Надолішній: Біобібліогр. покажч. О., 2017.

М. П. Попов

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. П. Попов . Надолішній Петро Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71558 (дата звернення: 23.10.2021)