Надольний Іван Федотович — Енциклопедія Сучасної України

Надольний Іван Федотович

НАДО́ЛЬНИЙ Іван Федотович (15. 11. 1936, с. Ступник Хмільниц. р-ну Вінн. обл.) – філософ, соціолог. Д-р філос. н. (1973), проф. (1977). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1960), де відтоді й працював (з перервою): від 1977 – проф., 1978–96 – зав. каф. філософії гуманітар. наук, водночас 1977–87 – декан філос. ф-ту. 1969–72 – зав. сектору ВНЗів Відділу науки і навч. закладів ЦК КПУ; 1972–75 – заст. міністра освіти УРСР; 1996–2014 – проф. каф. філософії і методології держ. упр., за сумісн. 1998–2002 – декан заоч. ф-ту, 2014–17 – проф. каф. філософії, теорії та історії держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України; від 2007 – зав. каф. філософії, від 2012 – каф. філософії та соц.-гуманітар. дисциплін Нац. академії статистики, обліку та аудиту (усі – Київ). Наук. дослідження: проблеми соц. філософії; філософія держ. упр.; філософія культури, науки, освіти. За його ред. укладено навч. посібник «Філософія» (1997), словник-довідник «Філософія» (2015; обидва – Київ).

Пр.: Людина і мораль. 1972; Науково-технічна революція і мораль. 1976; Моральне виховання студентів. 1985; Идео­логия и социальная практика масс. 1988; Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. 1994; Філософія. Суспільство. Культура (Філософські стежини в модернізації українського суспільства: державотворчий та культурно-творчий вимір). 2013; Філософія освіти в системі державного управління: глобальні виклики. 2015 (спів­авт.); усі – Київ.

Ю. І. Калюх, С. В. Гераськов


Покликання на статтю