Ковальської майстерності міжнародний фестиваль «Парк кованих фігур» — Енциклопедія Сучасної України

Ковальської майстерності міжнародний фестиваль «Парк кованих фігур»

КОВА́ЛЬСЬКОЇ МАЙСТЕ́РНОСТІ МІЖНАРО́ДНИЙ ФЕСТИВА́ЛЬ «ПАРК КО́ВАНИХ ФІГУ́Р» Засн. 1996 у Донецьку з ініціативи В. Бурдука як «Троянди Донецька», від 2001 – «Парк кованих фігур», від 2006 – міжнародний. Перші фестивалі відбувалися у рамках Дня міста. Гол. мета фестивалю – продовження ковал. традицій, ознайомлення з культур. цінностями ковальства, створення можливості для реалізації твор. потенціалу ковалів. Запрошують вітчизн. та іноз. ковалів, фахівців ін. ремесел, музикантів, спортсменів; проводять змагання з ковал. семиборства, майстер-класи. 2001 у сквері біля міськвиконкому встановлено 11 робіт з худож. металу, що започаткували проект «Парк кованих фігур». Завдяки цьому проекту місто прийняли до Міжнар. орг-ції «Кільце європ. міст-ковалів».

Літ.: Зайцева Н. В Парке кованых фигур колдовали кузнецы // Донец. новости. 2011, 4 окт.; Новикова Г. «Вечную» лесную красавицу с игрушками кузнецы сделали из стали // Комсомол. правда в Украине. 2012, 24 фев.; Парк кованых фигур. Десять лет: Каталог. Д., 2012.

Є. Ю. Лавріненко


Покликання на статтю