Надрага Олександр Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Надрага Олександр Антонович

НАДРА́ГА Олександр Антонович (15. 10. 1885, м. Бережани, нині Терноп. обл. – 03. 04. 1962, м. Самбір Львів. обл., похов. у Львові) – правознавець. Дід О. Надраги. Дійс. чл. НТШ. Закін. 4-у (польс.) г-зію у Львові (1904) та правн. ф-т Львів. ун-ту (1909). Після адвокат.-судової практики працював у судах м. Мостиська (нині Львів. обл.) і Львова. 1911 здобув докторат із права та політ. наук і став адвокатом. Під час 1-ї світ. вій­ни мобілізов. до австро-угор. армії, служив у канцеляріях військ. судів. Від 1918 – у м. Станіслав (нині Івано-Франківськ). У період ЗУНР деякий час був секр. Станіслав. повіт. комісаріату, працював в ін. держ. установах. 1921–24 викладав рим. право в Укр. таєм. ун-ті у Львові, 1924–39 утримував у цьому місті адвокат. канцелярію. Водночас 1932–39 – надзвич. проф. цивіл. права Греко-катол. богослов. академії. Брав активну участь в укр. громад. житті. Чл.-засн. Союзу укр. адвокатів (1923–39), дійс. чл. Богослов. наук. т-ва. Входив до редколегії часопису «Життя і право» (від 1928), опублікував у ньому кілька наук. праць; у г. «Львівські вісті» (1942–44) і «Краківські вісті» (1943–44) – серію краєзн. нарисів під заг. назвою «Серед львівських парків» (2004 видані у Львові окремою книгою під такою ж назвою). 1940–41 і 1944–47 – доц. каф. держ. права Львів. ун-ту; під час нацист. окупації 1941–44 – юрид. консультант Укр. допомогового ком-ту. 30 червня 1941 став одним із підписантів Акту відновлення Української Держави. У вересні 1947 звільнений з роботи, у наступ. місяці за звинуваченням у сприянні ОУН разом із сім'єю висланий на спецпоселення в м. Анжеро-Судженськ (нині Кемеров. обл., РФ). На засланні написав підручник з римського права (залишився в рукописі). Повернувся у Львів 1959, жив без прописки у Личаків. передмісті, на поч. 1962 був змушений виїхати в Самбір.

Літ.: Надрага Б. З нами прибуло в Анжеро-Судженськ біля 2000 осіб // Літопис нескореної України: Док., мат., спогади. Кн. 1. Л., 1993; Українське правознавство: Мат. до бібліографії ХІХ–ХХ ст. Л., 2001; Гуцал П. З. Українські правники Тернопільського краю: Біогр. довід. Т., 2008; Тищик Б. Доктор права, доцент Надрага Олександр Антонович: основні віхи життя та праця на юридичному факультеті Львівського Національного Університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. 2016. Вип. 62.

П. З. Гуцал


Покликання на статтю