Ковальченко Михайло Савич — Енциклопедія Сучасної України

Ковальченко Михайло Савич

КОВА́ЛЬЧЕНКО Михайло Савич (02. 03. 1934, с. Кожанка Плисків., нині Оратів. р-ну Вінн. обл.) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1974), проф. (1976). Премія РМ СРСР (1986, 1989), Держ. премія України в галузі н. і т. (1994). Закін. Київ. політех. ін-т (1956). Відтоді працює в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (Київ): від 1968 – зав. відділу термомех. обробки тугоплавких матеріалів. Основні напрями наук. досліджень: створення нових матеріалів на основі тугоплавких сполук – твердих сплавів і керметів, електрод. матеріалів, вогнетривів, високоміц., ударо- та зносостійких матеріалів конструкц., інструм. і електротех. призначення.

Пр.: Горячее прессование. К., 1962 (співавт.); Радиационное повреждение тугоплавких соединений. Москва, 1979 (співавт.); Теоретические основы горячей обработки пористых материалов давлением. К., 1980; Динамика механических воздействий на материалы // ПорМ. 1993. № 7–12; 1994. № 5–6; 1997. № 3–4; Горячая обработка порошковых материалов давлением // Неорган. материаловедение. Материалы и технологии. К., 2008. Т. 2, кн. 1; Металлоподобные тугоплавкие соединения и материалы на их основе // Там само; Деформационное упрочнение пористого тела при прессовании // ПорМ. 2009. № 3/4.

Л. Д. Пономаренко


Покликання на статтю