Надточій Віктор Олексійович — Енциклопедія Сучасної України

Надточій Віктор Олексійович

НАДТО́ЧІЙ Віктор Олексійович (07. 11. 1939, м. Полонне, нині Хмельн. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2007), проф. (2008). Закін. Харків. політех. ін-т (1966). Відтоді працює у Донбас. пед. ун-ті (м. Слов'янськ Донец. обл.): від 1984 – зав. каф. фізики. Наук. дослідження: фізика напівпровідників, фіз. механізми утворення структур. дефектів у поверхн. шарах кристалів під дією зовн. факторів, створення нанорозмір. атом. структур. Розробив дислокац. теорiю низькотемператур. мiкропластичностi алмазо­подiб. кристалiв.

Пр.: До теорії логарифмічної низькотемпературної повзучості, зумовленої виснаженням дислокацій // ЖФД. 2000. № 3; Investigation of dislocation with scan­ning electron beam // Functional Materials. 2004. Vоl. 11, № 1; Analysis the relief of the GaAs surface formed upon exposure to diffraction-modulated laser radiation // Russian Physics J. 2007. Vоl. 50; Дифузійно-дислокаційна мікропластичність монокристалів Ge нижче температурної межі крихкого руйнування // Фізика і хімія твердого тіла. 2010. № 3; Элек­трические свойства кремниевых p–n-переходов с дефектами структуры // Зб. наук. пр. фіз.-мат. ф-ту Донбас. пед. ун-ту. Слов'янськ, 2016. Вип. 6 (усі – спів­авт.).

Літ.: Віктор Олексійович Надточій (до 75-річчя з дня народж.): Біобібліогр. покажч. Слов'янськ, 2014.

М. К. Нечволод


Покликання на статтю