Надточій Петро Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Надточій Петро Петрович

НАДТО́ЧІЙ Петро Петрович (07. 07. 1949, с. Покошичі Понорниц., нині Короп. р-ну Черніг. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1999), проф. (2004). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1971), де й працював 1977–92 (згодом Нац. аграр. ун-т). 1996–2002 – нач. упр. наук. ведення с. госп-ва в зоні аварії на ЧАЕС, заст. нач. Гол. упр. орг-ції наук. дослідж. та зв'язку з УААН Мін-ва АПК України (Київ); 2002–18 – зав. каф. охорони довкілля та збалансов. природокористування, водночас 2002–09 – проректор з наук. роботи Житомир. агроекол. ун-ту; від 2018 – гол. н. с. Ін-ту с. госп-ва Полісся НААНУ (Житомир). Наук. дослідження: моніторинг агроекол. стану ґрунт. покриву України; ведення агропром. вироб-ва на радіонуклідно забруднених унаслідок аварії на ЧАЕС територіях; наук.-екол. ос­нови формування збалансов. агроекосистем України в умовах глобал. змін клімату.

Пр.: Опыт составления картограмм кислотно-основной буферности почв // Агрохимия. 1996. № 4; Екологія ґрунту та його забруднення. К., 1997 (спів­авт.); Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (сільське та лісове господарство). К., 2003 (спів­авт.); Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. посіб. Ж., 2007 (спів­авт.); Екологія ґрунту. Ж., 2010 (спів­авт.); Экология поч­вы. Ж., 2018 (спів­авт.); The accumu­lation of heavy metals by macromycetes in Brest region of the Republic of Belarus // Микология и фитопатология. 2019. Т. 53, № 4 (спів­авт.).

Т. М. Мислива


Покликання на статтю