Надутов Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Надутов Володимир Михайлович

НАДУ́ТОВ Володимир Михайлович (07. 10. 1949, с. Мокра Калигірка Мокрокалигір. р-ну Київ. обл., нині Катеринопіл. р-ну Черкас. обл. – 17. 06. 2017, Київ) – металофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1997), проф. (2010). Держ. премія України у галузі н. і т. (2015), премія ім. Г. Курдюмова НАНУ (2013). Закін. Дніпроп. ун-т (нині Дніпро, 1972). Працював 1972–74 у НДІ «Марс» (м. Ульяновськ, РФ); від 1974 – в Ін-ті металофізики НАНУ (Київ): 1997–2005 – пров. н. с., 2005–17 – зав. відділу будови і властивостей твердих розчинів, водночас 2004–17 – заст. дир. з наук. роботи; за сумісн. 1999–2017 – проф. каф. фізики металів Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: взаємодія надтонкої структури, атомно-кристал. будова, між­атомна взаємодія, фазові перетворення у сталях, стопах і сполуках на основі заліза.

Пр.: Антиинварный эффект в ГЦК сплавах Fe–Ni–C // МНТ. 2009. Т. 31, № 11; Структура и свойства инварного ГЦК сплава Fe-35 % Ni после комбинированной пластической деформации гидроэкструзией и волочением // ФиТВД. 2012. Т. 22, № 2; Internal friction in Invar Fe–35 % Ni Alloy after combined SPD by hydroextrusion and drawing // Functional Materials. 2014. Vol. 21, № 1; Влияние окисления порошка сплава Гейслера Cu–Mn–Al на электропровод­ность // МНТ. 2014. Т. 36, № 12; Влияние алюминия на тонкую структуру и распределение химических элемен­тов в высокоэнтропийных сплавах AlxFeNiCoCuCr // ФММ. 2015. Т. 116, № 5 (усі – спів­авт.).

Є. В. Кочелаб


Покликання на статтю