Надьон Вікторія Валентинівна — Енциклопедія Сучасної України

Надьон Вікторія Валентинівна

НАДЬО́Н Вікторія Валентинівна (30. 09. 1981, м. Тейково Іванов. обл., РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (2018). Закін. Нац. юрид. академію України (Харків, 2003), де й працює (нині Нац. юрид. ун-т): від 2019 – проф. каф. цивіл. права № 2. Досліджує проблеми цивіл. права (сімей., житл., спадк.), зокрема здійснення суб'єктив. цивіл. права, виконання суб'єк­тив. цивіл. обов'язку, договір. та недоговір. зобов'язань, житл., спадк. і сімей. правовідносин.

Пр.: Безоплатні договори у цивільному праві України. Х., 2008; Заходи оперативного впливу, спрямовані на припинення порушеного права, з причин невиконання або неналежного виконання обов'язків // Часопис Київ. ун-ту права. 2016. № 3; Суб'єктивний обов'я­зок як елемент змісту цивільних правовідносин. Х., 2017; Рішення суду як підстава виникнення, зміни, припинення та поновлення суб'єктивного цивільного обов'язку (теоретичний та практичний аспект) // Пробл. законності. 2017. № 139; Укладення договору одним із подружжя без належної згоди другого // Вісн. Пд. регіон. центру НАПрНУ. 2019. № 18.

О. О. Рубан


Покликання на статтю