Над’ярних Ніна Степанівна — Енциклопедія Сучасної України

Над’ярних Ніна Степанівна

НАД'Я́РНИХ Ніна Степанівна (14. 01. 1927, м. Остер Козелец. р-ну, нині Черніг. обл. – 23. 10. 2018, Мос­ква) – літературознавець, критик. Д-р філол. н. (1976), проф. (1992). Засл. діяч н. РФ (1998). Чл. СП РФ (1982). Закін. Моск. ун-т (1952). Від 1956 працювала в Ін-ті світ. літ-ри РАН (Москва): 1998–2003 – зав. відділу нац. літ-р, від 2003 – гол. н. с. Наук. дослідження: історія укр., рос. та ін. нац. літ-р, компаративістика, заг. проблеми теорії. Авторка числен. розвідок з укр. літ-ри кін. 19 – 20 ст., передмов до вибр. творів Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, П. Капельгородського. Виступала як перекладачка укр. худож. творів (зокрема М. Коцюбинського) рос. мовою. Надрукувала в укр. та рос. наук. періодиці студії, познач. новими підходами до спадщини П. Тичини, – «За парадоксами бароко й футуризму» («Слово і час», 1997, № 10), «Миры Павла Тычины» («История на­цио­нальных литератур. Перечи­ты­вая и переосмысливая», вып. 3, Мос­ква, 1998), «Созвучность несозвучного» («Вопросы литературы», 1998, № 1–2), низку публікацій, присвяч. вивченню наук. спадщини Д. Чижевського, творчості Олександра Олеся, В. Винниченка. Н. – спів­авторка розділів, присвяч. укр. літ-рі в кн. «История советской многонациональной литературы» (т. 1, 5, 6; 1970–74) та «История всемирной лите­ра­туры» (т. 7, 1991; обидві – Мос­ква); учасниця колектив. пр. «У вінок Михайлу Коцюбинському» (1967), «Леся Українка. Публікації, статті, дослідження» (1973), «Теория и история литературы» (1985; усі – Київ) та ін., видань Австр., Нім., Чес., Словац. АН.

Пр.: Іван Ле: Критико-біографічний нарис. К., 1967; Типологические особенности реализма. Годы первой русской революции. Москва, 1972; Современность в украинской литературе. Мос­ква, 1972; Рожденная историей. Мос­ква, 1976; Литература и духовная жизнь. Москва, 1979; Зброя іскриста. К., 1980; Ритмы единения. К., 1986; Дмитрий Чижевский. Единство смысла. Москва, 2005.

Літ.: Ільницький М. Риси спорідненості // Жовтень. 1973. № 12; Журавская И. Обращение к истокам // ВЛ. 1980. № 2; Зимомря М. Утвердження життєвої першооснови // Вітчизна. 1980. № 12; Денисюк І. Проблеми історичної типології літератур // Жовтень. 1988. № 1; Iль­ницький М. Перша монографiя про Дмитра Чижевського // СіЧ. 2007. № 1; Ю. М. [Ю. О. Микитенко]. Відійшла у вічність Ніна Над'ярних // Всесвіт. 2018. № 9–10.

Ю. Я. Барабаш


Покликання на статтю