Наєнко Галина Михайлівна — Енциклопедія Сучасної України

Наєнко Галина Михайлівна

НАЄ́НКО Галина Михайлівна (23. 07. 1966, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – мовознавець. Дочка М. Наєнка. Д-р філол. н. (2014). Закін. Київ. ун-т (1988), де відтоді й працює: від 1999 – доц. каф. історії та стилістики укр. мови, 2016–17 – каф. укр. мови для неспеціал. ф-тів, від 2017 – каф. укр. мови та приклад. лінгвістики. 2000–01 – лектор відділ. україністики філос. ф-ту Ун-ту Палацького (м. Оломоуц, Чехія). Наук. дослідження: історія укр. мови; вплив міжмов. контактів на розвиток укр. мови; історія укр. наук. тексту передмодер. доби; лінгвіст. проблематика створення істор. корпусу укр. мови.

Пр.: Курс лекцій з історії української мови. Фонетика: Навч. посіб. К., 2002; Історична морфологія. Динаміка граматичної форми: Навч. посіб. К., 2010; Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні. К., 2013; Історія української мови: практикум з фонетики й фонології: Посіб. 2-е вид. К., 2017 (спів­авт.); Підручник Євгена Тимченка «Курс історії українського язика» та становлення історико-мовного дискурсу першої третини ХХ століття // Укр. мовознавство. 2018. № 1 (48); Linguistic russification in Russia Ukraine: languages, imperial models, and policies. Языковая русификация в подроссийской Украине: языки, имперские модели, законодательная практика // Russian Linguistics. 2019. Vol. 43, іssue 1 (спів­авт.).

А. І. Даниленко


Покликання на статтю