Ковальчик Єжи — Енциклопедія Сучасної України

Ковальчик Єжи

КОВА́ЛЬЧИК Єжи (Kowalczyk Jerzy; 03. 08. 1930, с. Горай Люблін. воєводства, Польща) – польський мистецтвознавець. Д-р мистецтвознавства (1971), проф. (1992), дійс. чл. Польс. АН (1978), почес. чл. НАМУ (2009). Чл. Ком-ту науки про мист-во Польс. АН (1975), Варшав. наук. т-ва (1995), почес. чл. Т-ва істориків мист-ва Польс. АН (2004). Держ. нагороди Польщі. Закін. Люблін. катол. (1953) та Варшав. (1978) ун-ти. Працював в Ін-ті мист-ва Польс. АН: кер. відділу історії мист-ва (1978–2010); водночас – гол. ред. (1984–96) квартальника «Biuletyn Historii Sztuki». Дослідник мист. культури Ренесансу і бароко Польщі, польс.-італ. та укр.-польс. мист. взаємин. Вивчає мист. добу мецената, гетьмана Я. Замойського; творчість арх. Б. Морандо, С. Серліо та італ. архіт. трактати в давній Польщі; мист-во й арх-ру м. Замостя (Польща, брав участь у консервації та реставрації архіт. старожитностей); полоніану у Падуї, Венеції; творчість архітекторів і скульпторів 16–17 ст.; напрями пізньобарок. арх-ри, палацове буд-во тощо. Автор праць із сакрал. пізньобарок. арх-ри Волині, Кам'янця-Подільського, Львова. Співпрацював з ІМФЕ НАНУ, Держ. НДІ теорії та історії арх-ри і містобудування (обидва – Київ). Вагомий внесок К. зробив в охорону та консервацію польс. пам'яток, у діяльність Т-ва опіки над старожитностями.

Пр.: Kolegiata w Zamościu. Warszawa, 1968; Sebastiano Serlio a sztuka polska. Wrocław, 1973; W kręgu kultury dworu Jana Zamojskiego. Lublin, 1980; Zamość citta ideale in Polonia. Wrocław, 1986; Святиня слави роду Радзивілів з замку в Жовкві // Істор., мист., архіт. спадщина Жовкви. Жовква; Л., 1988; Пізньобарокові магнатські резиденції на Волині та Львівщині // Укр. бароко та європ. контекст. К., 1991; Il Ruolo di Roma nell'architettura polaca del tardo barocco. Roma, 1996; Kultura i ideologia Jana Zamojskiego. Warszawa, 2005; Świątynie późnobarokowe na Kresach. Warszawa, 2006.

Літ.: B. Szyszka. Profesor Jerzy Kowalczyk – badacz dziejów sztuki i kultury Zamościa i Zamojszczyzny // Między Padwą a Zamósciem. Warszawa, 1993; Федорук О. Багатогранний талант польського вченого // Слов'ян. світ: Щоріч. К., 2002.

О. К. Федорук


Покликання на статтю