Наєр В’ячеслав Андрійович — Енциклопедія Сучасної України

Наєр В’ячеслав Андрійович

НА́ЄР В'ячеслав Андрійович (12. 11. 1930, с-ще Уразове, нині Бєлгород. обл., РФ) – фахівець у галузі теплофізики. Д-р тех. н. (1965), проф. (1967). Засл. діяч н. і т. УРСР (1981). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1977). Закін. Моск. енергет. ін-т (1955). Відтоді працював у Одес. академії холоду: 1970–2002 – зав. каф. кріоген. машин, водночас 1984–97 – проректор з наук. роботи; від 2002 – проф. каф. кріо­ген. машин Одес. академії харч. технологій. Наук. дослідження: напівпровідник. охолоджувачі, викори­стання холоду в медицині та різних мікрохолодил. машин для електроніки і приладобудування.

Пр.: Влияние контактных электричес­ких тепловых сопротивлений на характеристики полупроводниковых батарей // Холодил. техника и технология: Сб. науч. ст. К., 1965. Вып. 1; Теоретические осно­вы термоэлектрического охлаждения: Учеб. пособ. О., 1982 (спів­авт.); Eine Kaltemaschine mit Drossel-Subli­mation // Die Kalte und Klimatechnik. 1995. № 11 (спів­авт.); Application of hydrocarbon mix­tures in small refrigerating and cryogenic machines // International J. of Refrigeration. 2002. Vol. 25 (спів­авт.); Криогеника в современной медицине // Холодил. техника и технология. 2007. № 6 (спів­авт.); Криохирургические аппараты – акку­муляторы холода // Там само. 2014. № 6.

О. В. Дорошенко


Покликання на статтю