Назаренко Аскольд Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Назаренко Аскольд Федорович

НАЗА́РЕНКО Аскольд Федорович (21. 09. 1935, Одеса – 03. 09. 2016, там само) – фізик, фахівець у галузі гідромеханіки. Д-р тех. н. (1984), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (2008). Закін. Одес. політех. ін-т (1958) та ун-т (1965). Від 1965 працював у Одес. політех. ін-ті (нині ун-т): проректор з наук. роботи (1986–88), зав. каф. заг. та приклад. фізики (1988–2000), проф. каф. фізики (від 2000). Наук. праці присвяч. переважно гідродинам. звукоутворенню та його використанню в гідродинам. випромінювачах акустич. коливань. Запропонував прин­ципово новий механізм гідродинам. звукоутворення, що використаний у кількох модифікаціях оригін. гідродинам. випромінювачів наук. та технол. призначень.

Пр.: Об одном механизме гидродинамического звукообразования // Акуст. журн. 1978. Т. 24, № 4; К вопросу профилирования отражающих поверхностей противоточных гидродинамических излучающих систем // Акустика и ультразвук. техника: Сб. К., 1983. Вып. 18; Регулирование предварительного натяга в передачах винт-гайка качения с применением ультразвука // ВМаш. 1994. № 6 (спів­авт.); Эрозионная активность гидродинамических излучателей с локализованной областью кавитационной природы // Акуст. журн. 1998. Т. 44, № 2; Устройство сбора данных для научных исследований и промышленных применений // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2002. Т. 45, № 2 (спів­авт.); О конфигурации звукообразующего элемента противоточной гидродинамической излучающей системы. К., 2007 (спів­авт.).

В. І. Бондар


Покликання на статтю