Назаренко Василь Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Назаренко Василь Іванович

НАЗА́РЕНКО Василь Іванович (22. 05. 1955, м. Обухів Київ. обл.) – фізіолог, фахівець у галузі гігієни праці. Д-р біол. н. (2011). Закін. Київ. ун-т (1977). Відтоді – ст. лаборант Ін-ту проблем онкології АН УРСР; 1978–79 – ст. інж. Ін-ту ботаніки АН УРСР; 1980–84 – м. н. с. НДІ отоларингології; від 1985 – в Ін-ті медицини праці НАМНУ (усі – Київ): від 2014 – зав. лаб. з вивчення та нормування фіз. факторів вироб. середовища. Осн. напрям наук. дослідж. – біол. вплив та гігієн. нормування фіз. факторів вироб. середовища. Автор зб. поезій «Голос сердца», «В театре жизни» (обидві – 2010), «Чувств возвышенных движенье» (2011), «Музыка строки» (2012; усі – Київ).

Пр.: Method of Determination of Indivi­dual Susceptibility of Man to Whole-Body Vibration // Proceedings of the 65th Shock and Vibration Symposium. 31 Oct.–3 Nov, 1994. Sun-Diego, 1994; Профессиональ­ные заболевания, обусловленные воз­действием шума и вибрации // Профессионал. здоровье в Украине. Эпиде­ми­ол. анализ. К., 2007 (спів­авт.); До питання визначення ефектів біологічної взаємодії магнітного поля 50 Гц, шуму і підвищеної температури повітря // Укр. журн. з пробл. медицини праці. 2009. № 2; Особенности влияния светодиодов холодно-белого света на уровень 6-сульфатоксимелатонина в организме человека // Там само. 2015. № 3; Stu­dies on Microclimate of Office Premises and Improvement of its Hygienic Regula­tion in Ukraine // Там само. 2016. № 4 (спів­авт.).

В. І. Чернюк


Покликання на статтю