Назаренко Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Назаренко Володимир Михайлович

НАЗА́РЕНКО Володимир Михайлович (19. 03. 1956, м. Орел, РФ) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р тех. н. (1988), проф. (1993), чл.-кор. НАНУ (2015). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Респ. премія ім. М. Островського (1988), премія ім. О. Динника НАНУ (2018). Закін. Київ. ун-т (1978). Відтоді працює в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): 1989–2012 – пров. н. с., 2012–19 – зав. відділу обчислюв. механіки та техніки, від 2019 – заст. дир. з наук. роботи. Водночас 1995–2003 – проф., 2004–08 – зав. каф. теор. механіки та опору матеріалів Нац. ун-ту харч. технологій; 2003–04 – зав. каф. вищої математики Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини «Україна» (обидва – Київ). Чл. Нац. ком-ту України з теор. та приклад. механіки (від 1993). Осн. наук. результати отримав у галузі стійкості деформів. тіл – стійкості гірських виробок з урахуванням границь розподілу фіз.-мех. властивостей порід на базі строгої лінеаризов. теорії стійкості; механіки руйнування, механіки композит. та пластич. матеріалів – некласич. проблем руйнування матеріалів при стиску вздовж тріщин для високоеластич., композит. і пластич. матеріалів для різних схем розміщення дефектів. Розробив матем. апарат дослідж. відповід. задач на власні значення (з використанням інтеграл. перетворень та зведення гранич. задач до систем інтеграл. рівнянь) і побудував методику чисел. аналізу таких рівнянь.

Пр.: Неклассические проблемы механики разрушения: В 4 т. Т. 4, кн. 1. Разрушение и устойчивость материалов с трещинами. К., 1992; Механика композитов: В 12 т. Т. 5. Механика разрушения. К., 1996; Успехи механики: В 6 т. Т. 5. Разрушение и устойчивость материалов и элементов конструкций с трещинами: подходы и результаты. К., 2009; Объединенный подход в неклассических проблемах механики разрушения. Саарбрюкен, 2017; Простран­ственные задачи механики разрушения материалов при действии направлен­ных вдоль трещин усилий. К., 2018 (усі – спів­авт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Назаренка // Вісн. НАНУ. 2016. № 3; Гузь А. Н. К 100-летию Института механики им. С. П. Тимошенко НАНУ // ПМ. 2018. Т. 54, № 1.

О. М. Гузь


Покликання на статтю