Назаренко Євгенія Володимирівна — Енциклопедія Сучасної України

Назаренко Євгенія Володимирівна

НАЗА́РЕНКО Євгенія Володимирівна (13. 01. 1925, м. Ішим Урал., нині Тюмен. обл., РФ – 06. 10. 2004, Київ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1970), проф. (1972). Навч. у Свердлов. юрид. ін-ті (нині Єкатеринбург, РФ, 1942–44), закін. Київ. ун-т (1946), де від 1949 й працювала: 1970–75 і 1978–90 – проф., 1975–78 – зав. каф. теорії держави і права. Була наставником кількох поколінь вітчизн. правознавців, однією з перших серед теоретиків права почала випускати навч. посібники укр. мовою. Виступала з лекціями з теорії права в ун-тах Чехії (Брно, 1971), Польщі (Краків, 1975), Словаччини (Братислава, 1984). У 1994–99 – гол. н. с. Ін-ту законодавства ВР України; від 2000 – проф. каф. теорії та історії держави і права Академії праці й соц. відносин Федерації профспілок України (обидва – Київ). Осн. наук. інтереси Н. пов'язані з проблемами теорії права, зокрема питаннями правосвідомості, правової культури та правотворчості. Після проголошення незалежності України 1991 у центрі її уваги були проблеми систематизації і розвитку нац. законодавства, його гармонізації з міжнар. правом.

Пр.: Теорія держави і права (Предмет і метод теорії держави і права. Походження і суть держави і права). К., 1958; 1961; Право і правосвідомість в соціалістичному суспільстві: Лекція з теорії держави та права для студентів юрид. ф-ту Київ. ун-ту. К., 1959; Социалистическое правосознание и советское правотворчество. К., 1968 (нім. мовою – Берлін, 1973); До питання про співвідношення норм міжнародного та національного права України // Пробл. гармонізації законодавства України з міжнар. правом: Мат. наук.-практ. конф. (Жовт. 1998). К., 1998.

Літ.: Усенко І. Б. Назаренко Євгенія Володимирівна // Антологія укр. юрид. думки. Т. 9. К., 2004; Євгенія Володимирівна Назаренко: [Некролог] // ПрУ. 2005. № 2.

І. Б. Усенко

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. Б. Усенко . Назаренко Євгенія Володимирівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71625 (дата звернення: 26.10.2021)