Назаренко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Назаренко Іван Іванович

НАЗА́РЕНКО Іван Іванович (20. 02. 1932, с. Колядинець, нині Липоводолин. р-ну Сум. обл. – 15. 01. 2007, Чернівці) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1981), проф. (1985). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1956). Відтоді працював в Укр. НДІ ґрунтознавства (Харків); від 1959 – у Харків. с.-г. ін-ті: 1983–85 – в. о. проф. каф. землеробства; 1985–88 – зав. каф. заг. землеробства Кам'янець-Поділ. с.-г. ін-ту (Хмельн. обл.); 1988–2003 – зав., 2003–07 – проф. каф. ґрунтознавства та землевпорядкування Чернів. ун-ту. Наук. дослідження: особливості генезису бурувато-підзолистих глейових ґрунтів Передкарпаття, їхня еволюція під впливом використання. Встановив закономірності культур. ґрунтотвір. процесу в них, теоретично обґрунтував фітогеохім. концепцію підвищення родючості ґрунтів, розробив практ. метод їхнього окультурювання.

Пр.: Вымывание водорастворимых веществ в грунтовые воды под влиянием осушительной и химической мелиорации подзолистых оглеенных почв Прикарпатья // Сб. науч. тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1977. Т. 242; Окультуривание подзолистых оглеенных почв. Мос­ква, 1981; Свинець та кадмій у грунтах Прут-Дністровського межиріччя // АгроП. 1998. Вип. 59; Ґрунтознавство: Підруч. Чц., 2003 (спів­авт.); Про домінуючі фосфати твердих фаз ґрунту // Ґрунтознавство. 2006. Т. 7, № 3–4 (спів­авт.); Ґрунтознавство з основами геології: Підруч. Чц., 2006 (спів­авт.).

М. М. Марченко


Покликання на статтю