Назаркевич Христина Ярославівна — Енциклопедія Сучасної України

Назаркевич Христина Ярославівна

НАЗАРКЕ́ВИЧ Христина Ярославівна (23. 07. 1964, Львів) – філолог-германіст, перекладачка. Дочка Ярослава, сестра Лідії Назаркевичів, онука Ю.-А. Редька, дружина Н. Гончара. Канд. філол. н. (1993). Лауреатка перекладац. премії «Meta­phora» за переклад поет. циклу «Парк бурштину. Калінінград» М. Пош­ман (2018). Закін. Львів. ун-т (1986), де відтоді й працює: від 1999 – доц. каф. нім. філології. Наук. дослідження: сучас. літ. текст (питання модифікації традиц. жанру роману, нім. літ-ра); перекладо­знавство (теорія перекладу тощо). Авторка навч. посібника «Основи пе­рекладознавства. Grund­kurs Trans­latologie» (2010). Здійснює укр. переклади з нім. мови худож. творів та істор. монографій, зо­к­рема «Історія Австрії» Е. Цьольнера (2001, спів­авт.), «Росія як поліетнічна імперія» А. Каппелера, «Загальна музеологія» Ф. Вайдахера (спів­авт.; обидві – 2005), «Сміх крізь сльози: Історія єврейського театру в Східній Галичині» Д. Карнер (2008), роман «День у день» Т. Мори (2009), «Русофіли Галичини. Українські консерватори між Австрією та Росією. 1848–1915» А.-В. Вендланд (2015), «Топографія пам'яті» М. Поллака (2018; усі – Львів), «Зникомі європейці. Слідами сефардів Сараєва, ґотшейських німців, арберешів, лужичан і арумунів» К.-М. Ґауса (К., 2016). На запрошення Ґете-Ін-ту в Києві періодично здійснює переклади для театру: 2014 для Першого укр. театру для дітей та юна­цтва переклала п'єсу «О восьмій вечора на ковчезі» У. Губа. Від 2013 співпрацює із фестивалем «Meridian Czernowitz» (для літ. читань перекладає нім. мовою пое­зію укр. авторів, зокрема І. Цілик, К. Калитко, Б. Херсонського, І. Померанцева, Д. Лазуткіна, О. Гера­сим'юк та ін.); від 2015 – із чернів. вид-вом «Книги-ХХІ», де вийшли переклади Н. сучас. німецькомов. романів та репортажів «Море моря» І. Ракузи (2015), «Прокляття дому» Дж. Ерпенбек (2016), «Остання подорож Сутіна» Р. Дутлі (2017), «Вона була з Маріуполя» Н. Водін, «Міста і люди» Й. Рота (спів­авт.; обидва – 2019). У її перекладі нім. мовою опубл. дві зб. укр. поета Н. Гончара – «Lis dich» (2008) і «Dichter noch dichter» (2011; оби­дві – Ґрац).

Т. В. Шмігер

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
Т. В. Шмігер . Назаркевич Христина Ярославівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71664 (дата звернення: 24.10.2021)