Назаров Георгій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Назаров Георгій Іванович

НАЗА́РОВ Георгій Іванович (13(26). 08. 1915, м. Барабінськ Томської губ., нині Новосибір. обл., РФ – 03. 05. 2007, Київ) – фахівець у галузі математики й механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1964), проф. (1965). Учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Томський ун-т (1940), де відтоді (з перервою 1941–46) й працював: 1961–67 – зав. каф. теор. механіки, водночас 1955–65 – декан мех.-матем. ф-ту; 1967–68 – зав. каф. обчислюв. математики та програмування, 1968–79 – зав. каф. теор. механіки, 1979–99 – проф. цієї каф. Київ. міжнар. ун-ту цивіл. авіації. Наук. дослідж. у галузі гідромеханіки, теорії пружності та електродинаміки не­однорід. середовищ, а також у суміж. науках, пов'язаних із роз­в'я­за­нням ліній. рівнянь у частк. похідних зі змінними коефіцієнтами. Розробив та впровадив однотип. підхід у комплекс. і характеристич. змінних для дозвук. та надзвук. течій, названий методом диференц. та інтеграл. операторів (метод Берґмана–Н.) із узагальненням і перенесенням його в подальшому на рівняння суміж. галузей теорії суціл. середовищ (електродинаміка, теорія пружності й оболонок неоднорід. середовищ).

Пр.: К вопросу о некоторых решениях задачи о неустановившемся симметричном движении газа // Ученые зап. Томского ун-та. 1950. Вып. 14; К точным решениям некоторых задач магнитной гидродинамики // Журн. приклад. математики и тех. физики. 1963. № 2; Точное решение уравнений газовой динамики // Изв. АН СССР: Механика жидкости и газа. 1968. № 3; Дифференциальная и интегральная формы решения линейного уравнения в частных производных четвертого порядка // Числен. методы механики сплошной среды: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1976. Т. 7, № 6; Новые приближенные аналитические решения уравнений газовой динамики // Приклад. математика и механика. 1993. Т. 57, вып. 5; Метод дифференциальных и интегральных операторов для линей­ных уравнений в частных производных с переменными коэффициентами. К., 1995; Продольно-крутильные перемещения элементов космических конструкций с переменным сечением и упругостью // ПМ. 2000. Т. 36, № 7.

Літ.: Круликовский Н. Н. История развития математики в Томске. Томск, 1967; Наука и жизнь: К 85-летию доктора физико-математических наук, профессора Георгия Ивановича Назарова // Пучков А. А. Архитектуроведение и культурология: Избр. ст. К., 2005.

А. О. Пучков

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
А. О. Пучков . Назаров Георгій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71671 (дата звернення: 24.10.2021)