Назаров Іван Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Назаров Іван Миколайович

НАЗА́РОВ Іван Миколайович (Назаров Иван Николаевич; 30. 05(12. 06). 1906, с. Кошелєво, нині Владимир. обл., РФ – 30. 07. 1957, м. Авіньйон, Франція, похов. у Москві) – російський фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1941), акад. АН СРСР (1953). Сталін. премія (1942, 1946). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. с.-г. академію (1931). Працював у Нікіт. ботан. саду в Криму. 1934–47 – в Ін-ті орган. хімії АН СРСР (Москва): від 1940 – зав. лаб. тонкого орган. синтезу; 1947–57 – зав. каф. орган. хімії Моск. ін-ту тонкої хім. технології; водночас 1948–52 – заст. акад.-секр. Відділ. хім. наук АН СРСР. Наук. праці присвяч. хімії ацетилену та його похідних, зокрема вініл­ацетилену. Завдяки дослідж. Н. вінілетилкарбінолів одержано клеї, різні фізіологічно активні сполуки (промедол тощо). Автор теор. праць з механізму реакцій циклізації, дієнового синтезу, полієнових перегрупувань.

Пр.: О действии металлического нат­рия на жирные кетоны // Изв. АН СССР. 1933. № 9 (спів­авт.); Применение карбинольного клея для ремонта автодеталей. Москва, 1943; Синтезы стероид­ных гормонов // УХ. 1950. Т. 19, вып. 7 (спів­авт.); О механизме гидратации и циклизации диенинов // Там само. 1951. Т. 20, вып. 1; Химия стероидных гормонов. Москва, 1955 (спів­авт.); Конденсация ароматических и жирноароматических кетонов с ацетиленом под давлением // ЖОХ. 1956. № 11 (спів­авт.); Гидратация гетероциклических спиртов и гликолей ацетиленового ряда // Там само. № 26 (спів­авт.); Избранные труды. Москва, 1961.

Літ.: Онищенко А. С. Профессор И. Н. На­­заров – лауреат Сталинской премии // УХ. 1943. Т. 12, вып. 1; Несте­ро­ва Н. М. Иван Николаевич Назаров: Мат. к биобиблиографии ученых СССР. Сер. хим. наук. Вып. 23. Москва; Ленин­град, 1961.

В. Я. Чирва


Покликання на статтю