Назаров Олексій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Назаров Олексій Миколайович

НАЗА́РОВ Олексій Миколайович (10. 09. 1951, Відень) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1993), проф. (2006). Держ. премія України у галузі н. і т. (2006). Закін. Київ. політех. ін-т (1975). Відтоді працює в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ: від 2015 – зав. відділу функціон. матеріалів і наноструктур; за сумісн. 2003–07 – проф. каф. приклад. фізики Нац. авіац. ун-ту (обидва – Київ), 2007–12 – проф. каф. фіз. електроніки Київ. ун-ту, від 2012 – проф. каф. заг. фізики та фізики твердого тіла Нац. тех. ун-ту «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідження: фізика електрон. процесів у тонкоплівк. мікроелектрон. структурах кремнію-на-ізоляторі, розроблення нових типів приладів на їх основі; процеси перебудови структури та фіз. властивостей діелектр. і напівпровідник. матеріалів при впливі на них плазмово-водн. обробок; синтез, фіз.-хім., оптичні та електрофіз. властивості світловипромінювал. нанокомпозит. матеріалів на основі вуглецю; технологія отримання графену і його електр. властивості.

Пр.: ВЧ-плазменная обработка как метод формационно-термического наводораживания микроэлектронных крем­ниевых структур // Микроэлектроника. 1994. Т. 23, вып. 4 (спів­авт.); Problems of Radiation Hardness of SOI Structures and Devices // Physical and Technical Problems of SOI Structures and Devices, NATO ASI Series. 1995. № 314; Nanoscaled Semiconductor-on-Insulator Structures and Devices. Netherlands, 2007 (спів­авт.); Hydrogen Plasma Treatment of Silicon Thin-Film Structures and Nanostructured layers // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. 2008. Vol. 11, № 2 (спів­авт.); Наноструктури і нанотехнології: Навч. посіб. К., 2012 (спів­авт.); Low-Temperature Reduction of Graphene Oxide: Electrical Conductance and Scanning Kelvin Probe Force Microsco­py // Nanoscale Research Letters. 2018. Vol. 13, № 139 (спів­авт.).

В. М. Томашик

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. М. Томашик . Назаров Олексій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71680 (дата звернення: 24.10.2021)