Назимов Олександр Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Назимов Олександр Євгенович

НАЗИ́МОВ Олександр Євгенович (1851, Псков. губ., Росія – 01(14). 10. 1902, Одеса) – правознавець. Походив із дворян. роду. Системат. освіти не отримав через часті переїзди сім'ї та, зокрема, тривале проживання за кордоном. Склав випускні іспити у Ніжин. класич. г-зії (нині Черніг. обл.), що дало право вступу на юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира у Києві, який Н. закін. 1874 зі ступ. канд. права. Працював пом. присяж. повіреного у Києві. 1875 за поданням проф. О. Романовича-Славатинського обраний стипендіатом для підготовки до посади проф. держ. права Ун-ту св. Володимира. Склав магістер. іспит, однак вчасно не подав дис., тому працював у Демидов. юрид. ліцеї (м. Ярославль, Росія), статут якого дозволяв викладання без отримання ступ. магістра за умови захисту дис. у встановлений строк: від 1881 – приват-доц., від 1889 – екстраординар. проф. каф. держ. права. 1887 в Ун-ті св. Володимира захистив магістер. дис. «Реакция в Пруссии (1848–1858)». Від 1891 – екстраординар. проф. каф. поліц. права, від 1901 – декан юрид. ф-ту Новорос. ун-ту в Одесі. Досліджував питання теорії та історії держави, історії політ. та правових учень, поліц. (адм.) права. Окремою сферою наук. інтересів Н. була соц.-політ. проблематика у худож. літ-рі: 1899 у промові на святкуванні 100-річчя з дня народж. О. Пушкіна в Одесі він розкрив еволюцію ідеї свободи у творчості поета, 1900 у публіч. лекції дав детальну характеристику політ. поглядів нім. поета Г. Гайне. Наприкінці 19 – на поч. 20 ст. входив до складу створеної В. Таїровим комісії проти фальсифікації вина та харч. продуктів, для якої написав огляди зх.-європ. і рос. законодавства.

Пр.: Теория конституционализма и самоуправления Рудольфа Гнейста // Временник Демидов. юрид. лицея. 1881. Кн. 27; Генрих Гейне как поэт и публицист. О., 1900; Общественные идеалы А. С. Пуш­кина. О., 1900; Лекции по русскому полицейскому праву. О., 1903.

Літ.: Профессор Александр Евгениевич Назимов: Биография и воспоминания. О., 1904.

Н. М. Крестовська


Покликання на статтю