Назін Володимир Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Назін Володимир Йосипович

НА́ЗІН Володимир Йосипович (11. 03. 1951, с. Кустове Бєлгород. обл., РФ) – фахівець у галузі машино­знавства. Д-р тех. н. (2019). Закін. Харків. авіац. ін-т (1974), де відтоді й працює (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»): 1999–2002 – заст. декана ф-ту літакобудування, від 2002 – ф-ту авіац. двигунів, від 2019 – проф. каф. теор. механіки, машинознавства та роботомех. систем. Наук. діяльність: проектування, випробування та вироб-во опор роторів сучас. швидкохід. машин; дослідж. статич. та динам. характеристик гідростатодинам. підшипників ковзання рідин. тертя. Запропонував принципово нові конструкції таких підшипників здвоєного типу з декількома мастил. шарами.

Пр.: Проектирование подшипников и валов: Учеб. пособ. Х., 2004; Теория сдвоенного радиального гидростатодинамического подшипника при нестационарной внешней нагрузке // Авиац.-космич. техника и технология. 2013. № 8; Теория гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа с упругой установкой рабочих поверхностей диска // Там само. 2014. № 7; Динамические характеристики неуравновешенного ротора на гидростатодинамических подшипниках сдвоенного типа // Открытые информ. и компьютер. интегрирован. технологии: Сб. науч. тр. Х., 2014. Вып. 66; Особенности динамических характеристик упругодемпфер­ных конструкций гидростатодинамических подшипников сдвоенного типа // Авиац.-космич. техника и технология. 2016. № 6.

Т. П. Цепляєва


Покликання на статтю