Найда Сергій Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Найда Сергій Анатолійович

НА́ЙДА Сергій Анатолійович (14. 07. 1969, Київ) – фахівець у галузі електроакустики та звукотехнiки. Д-р тех. н. (2010), проф. (2013). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Київ. політех. ін-т (1992), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): від 2011 – проф. каф. акустики та акустоелектроніки. Наук. дослідження: розроблення методiв побудови i розрахунку, а також створення сучас. мед. електроакуст. приладів для діагностики й лікування; теорія та проектування широкосмугових електроакуст. трактів для мед. приладів.

Пр.: П'єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів: Навч. посіб. К., 2000; Фізична акустика: Навч. посіб. К., 2009; Акустичні антени: Навч. посіб. К., 2014; Широкополосные элек­троакустические тракты медицинских приборов. К., 2014; Акустические мем­браны в широкополосных электроакусти­ческих трактах приборов для диагностики слуха человека // Электроника и связь. 2015. Т. 20, № 4; Метод універсального аудіологічного скринінгу новонароджених // Там само. 2017. Т. 22, № 2; Моделювання завитки внутрішнього вуха людини у вигляді довгої лінії // Електронна та акуст. інженерія. 2018. Т. 1, № 1 (усі – спів­авт.).

В. С. Дідковський

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
В. С. Дідковський . Найда Сергій Анатолійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71716 (дата звернення: 23.10.2021)