Найден Олександр Семенович — Енциклопедія Сучасної України

Найден Олександр Семенович

НА́ЙДЕН Олександр Семенович (18. 07. 1937, Черкаси) – мистецтвознавець. Брат Є. Найдена. Д-р мистецтвознавства (1997), чл.-кор. НАНУ (2018). Нац. премія України ім. Т. Шевченка (2010). Премія ім. Ф. Колесси НАНУ (2005). Чл. НСХУ (1990). Закін. Черкас. пед. ін-т (1961). Працював у Києві: н. с. Дирекції худож. виставок Мін-ва культури УРСР, референтом СХУ, на радіо, телебаченні, у вид-ві т-ва «Знання», редакції г. «Молодь Черкащини»; від 1979 – в ІМФЕ НАНУ: гол. н. с. Автор розділів у зб. «Мистецтво та етнос», «Українська художня культура», статей у ж. «Декоративное искусство СССР», «Советская графика», «НТЕ», «Коло», «Родовід», «Народне мистецтво», а також ЕСУ. Упорядник вид. «Велика книга ляльок. Українські народні ляльки у зарисовках Людмили Орлової» (К., 2019).

Пр.: Про нове і традиційне в сучасному українському народному мистецтві. 1977; Орнамент українського народного розпису: Витоки, традиції, еволюція. 1989; Українська народна іграшка. Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функції. 1999; Образ воїна в українському фольклорі. Семантика й образні аспекти. 2005; Українська народна лялька. 2007; Народна картина «Ангел стереже дітей...»: Розвідки щодо походження, семантики та образних факторів. 2008; Народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті селянського культурного простору. 2009; Марія Приймаченко. Орнамент простору і простір орнаменту. 2011; Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ ст. Історія. Семантика. Образи. 2012 (спів­авт.); Міф. Фольклор. Форма. Образ. 2016; Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космологія. 2017 (усі – Київ).

М. Р. Селівачов

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
М. Р. Селівачов . Найден Олександр Семенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71720 (дата звернення: 23.10.2021)