Найденко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Найденко Віктор Іванович

НАЙДЕ́НКО Віктор Іванович (06. 02. 1941, м. Маріуполь Сталін., нині Донец. обл.) – фізик, фахівець у галузі радіотехніки. Канд. тех. (1970), д-р фіз.-мат. (1993) н. Закін. Київ. політех. ін-т (1963), де відтоді (з перервою) й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1991–96 – пров. н. с., від 2005 – проф. каф. теор. основ радіотехніки; 1996–97 – проф. каф. фізики, 1997–2005 – проф. каф. інж.-інформ. тех. дисциплін Київ. торг.-екон. ун-ту. Наук. дослідження: класична електродинаміка, електродинам. системи, методи вимірювання параметрів електродинам. систем, прискорювачі заряджених частинок, електроніка НВЧ, мікрохвильові енергет. установки, взаємодія енергії випромінювання біол. тканинами.

Пр.: Новые методы измерения параметров периодических структур. К., 1982; Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы. К., 1985 (спів­авт.); Фізика та методи дослідження сировини і матеріалів: Навч. посіб. К., 2004; Електродинамічний аналіз частотно-селективних поверхонь // Вісн. Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2011. № 45 (спів­авт.); Власні хвилі крос-хвилеводу // Наук. вісті Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». 2013. № 2.

К. С. Мошинська

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
К. С. Мошинська . Найденко Віктор Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71722 (дата звернення: 22.10.2021)