Найдиш Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Найдиш Володимир Михайлович

НА́ЙДИШ Володимир Михайлович (07. 06. 1940, смт Авдіївка, нині місто Донец. обл. – 17. 09. 2007, м. Мелітополь Запоріз. обл.) – фахівець у галузі нарисної і прикладної геометрії, інженерної та ком­п'ютерної графіки. Батько А. Найдиша. Д-р тех. н. (1983), проф. (1985). Засл. діяч н. і т. України (1999). Закін. Мелітоп. ін-т механізації с. госп-ва (1962), де відтоді й працював (нині Таврій. агротехнол. ун-т): 1977–2007 (з перервою) – зав. каф. нарис. геометрії та інж. графіки (від 2007 – його імені), 1994–2000 – 1-й проректор, проректор з наук. роботи. Під кер-вом Н. сформовано мелітоп. наук. школу приклад. геометрії. Запропонував та розвинув новий напрям у приклад. геометрії кривих ліній та поверхонь – варіативне дискретне геом. моделювання, що дозволило отримувати нові, досконаліші проектні рішення реал. вироб. проблем моделювання. На честь Н. 2008 у Мелітополі на будинку, в якому жив вчений, відкрито мемор. дошку.

Пр.: Дифференциально-параметрический метод формирования поверхностей. Москва, 1985; Теоретические основы дискретного геометрического моделирования // Приклад. геометрия и инж. графика: Межведом. научно-тех. сб. К., 1995. Вып. 58; Тлумачення термінів з прикладної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки. К., 1998 (спів­авт.); Інженерна та комп'ютерна графіка: Підруч. К., 2000; 2001; 2011; Основи прикладної дискретної геометрії: Навч. посіб. Мелітополь, 2007 (спів­авт.); Дискретне диференціювання: Навч. посіб. Мелітополь, 2007 (спів­авт.); Дискретна інтерполяція. Мелітополь, 2008. Літ.: Левченко И. Он смотрел на 30 лет вперед: на доме, где жил ученый Владимир Найдыш, появилась мемориальная доска // Индустр. Запорожье. 2008. № 96; Володимир Михайлович Найдиш: Біб­ліогр. покажч. Мелітополь, 2015.

А. М. Підкоритов


Покликання на статтю