Найдиш В’ячеслав Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Найдиш В’ячеслав Михайлович

НА́ЙДИШ В'ячеслав Михайлович (27. 05. 1947, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1989), проф. (1991). Закін. Київ. ун-т (1972). Працював у ньому 1975–78 асист. каф. діалектич. матеріалізму; від 1979 (з перервою) – у Рос. ун-ті дружби народів (Москва): від 1990 – проф. каф. філософії, від 1992 – зав. каф. онтології та теорії пізнання ф-ту гуманітар. і соц. наук. 1981–84 – наук. відрядження в Афганістан для участі у створенні сучас. системи соц.-гума­нітар. освіти, викл. Кабул. ун-ту. Наук. дослідження: теорії сусп-ва та держави, соц. філософія, гносеологія, філос. проблеми конкрет. наук, методологія наук. пізнання, філософія культури. Видав у Мос­кві курс лекцій «Введение в философию» (1990, вып. 1; 1991, вып. 2), навч. посібник «Концепции современного естествознания» (1999; 2003; 2007; 2016).

Пр.: Смена принципов описания как необходимый элемент научной революции в физике. К., 1976; Материалистическая диалектика и проблема науч­ных революций. К., 1981 (спів­авт.); Цивилизация как проблема философии истории. Москва, 1997; Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. Москва, 2002; Философия мифологии. ХIХ – начало ХХI вв. Мос­ква, 2004; Наука и квазинаучные фор­мы культуры. Москва, 2008 (спів­авт.); Власть тайны: Очерки по философии мифологии. Москва, 2014; Интегратив­ные функции истории науки // Вест. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Философия. 2016. № 1; Мифология и теология // Там само. 2017. № 2, т. 21; 2019. № 2, т. 23; Теоретико-методологические ос­нования марксистской гносеологии: истоки, проблемы, перспективы // Там само. 2018. № 4, т. 22.

Л. О. Шашкова, А. О. Приятельчук


Покликання на статтю