Наймарк Марк Аронович — Енциклопедія Сучасної України

Наймарк Марк Аронович

НА́ЙМАРК (НЕ́ЙМАРК) Марк Аронович (05. 12. 1909, Одеса – 30. 12. 1978, Москва) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1941), проф. (1942). Закін. Одес. фіз.-хім.-матем. ін-т (1933). Відтоді працював у Одес. ун-ті: від 1935 – доц. каф. теорії функцій; водночас від 1937 – зав. каф. математики і фізики Одес. пед. ін-ту; 1938–50 – н. с. теор. відділів Сейсмол. ін-ту та Ін-ту хім. фізики АН СРСР (1941–43 – в евакуації у Ташкенті); 1950–54 – в Академії оборон. пром-сті; від 1954 – проф. каф. математики Фіз.-тех. ін-ту; від 1962 – у Матем. ін-ті АН СРСР, де заві­дував сектором у відділі теорії функцій (усі – Москва). Наук. праці присвяч. теорії функцій та функ­ціон. аналізу. Стала класич. тео­рема Гельфанда–Н., доведена 1943.

Пр.: О степенных рядах от операторов в гильбертовом пространстве // Матем. сб. 1938. Т. 3(45), № 3; Об изо­морфных представлениях колец и групп // Докл. АН СССР. 1961. Т. 137, № 2; Нор­мированные кольца. Москва, 1968; Ли­­нейные дифференциальные опера­то­ры. Москва, 1969; Теория представлений групп. Москва, 1976.

Літ.: Марк Аронович Наймарк: Некролог // УМН. 1980. Т. 35, вып. 4; Вчені вузів Одеси: Серія біобібліографічних довідників. О., 1994–2000.

І. Е. Рікун

Статтю оновлено: 2020

Покликання на статтю
І. Е. Рікун . Наймарк Марк Аронович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2020. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=71742 (дата звернення: 25.10.2021)