Найштейн Софія Яківна — Енциклопедія Сучасної України

Найштейн Софія Яківна

НАЙШТЕ́ЙН Софія Яківна (14. 11. 1916, м. Златопіль Чигирин. пов. Київ. губ., нині у складі м. Новомиргород Кіровогр. обл. – 18. 09. 1991) – лікар-гігієніст. Д-р мед. н. (1968), проф. (1971). Закін. Київ. мед. ін-т (1938). Працювала лікарем. Від 1950 – у НДІ заг. та комунал. гігієни (нині Ін-т громад. здоров'я НАМНУ, Київ): 1965–81 – зав. лаб. гігієни ґрунту, 1981–86 – ст. н. с. Наук. дослідження: сан. бактеріологія довкілля, гігієна ґрунту й очищення насел. місць; хлорорган. отрутохімікати як чинник забруднення відкритих водойм. Однією з перших розробила теор. основи до підходів гігієн. нормування шкідливих речовин у ґрунті. 1987 виїхала до Ізраїлю.

Пр.: Санитарная охрана окружающей среды от загрязнения пестицидами. Кишинев, 1971; Актуальные вопросы ги­гиены почвы. Кишинев, 1975; Гигиена окружающей среды и применение удобрений. Кишинев, 1987; Гигиена окружающей среды в связи с химизацией сельского хозяйства. К., 1984 (усі – спів­авт.).

Р. В. Савіна


Покликання на статтю