Наказ народного комісара оборони СРСР № 227 — Енциклопедія Сучасної України

Наказ народного комісара оборони СРСР № 227

НАКА́З НАРО́ДНОГО КОМІСА́РА ОБОРО́НИ СРСР № 227 Неофіц. назва – «Ні кроку назад!». Виданий 28 липня 1942 у зв'язку з різким загостренням стратег. обстановки на рад.-нім. фронті, коли війська Червоної армії після поразки у Харківській битві 1942, невдалих боїв у р-ні м. Воронеж (РФ), на Дону і в Донбасі зі знач. втратами відступали до Волги та Пн. Кавказу. Німці захопили густонаселені й найбільш розвинені пром. і с.-г. р-ни СРСР. У документі зазначено: на окупов. тер. залишилися 70 млн рад. людей і величезні стратег. ресурси, СРСР втратив перевагу над Німеччиною в людських резервах і запасах хліба, подальший відступ загрожував державі загибеллю. Наказ мав на меті ліквідувати поражен. настрої у військах, підвищити рівень дисципліни й відповідальності команд. складу. Й. Сталін вимагав наведення в армії суворого порядку та «заліз.» дисципліни, знімати з посад і судити ком-рів будь-якого рангу, які допустили відступ військ без наказу вищого ком-ра. До кожного військовослужбовця доведено – ні кроку назад без наказу командування, панікерів і боягузів знищувати на місці. Передбачено сформувати у межах фронту 1–3 штрафні батальйони по 800 осіб, а в межах армії – 5–10 штрафних рот по 150–200 осіб у кожній (див. Штрафна частина); 3–5 загороджувальних загонів (до 200 осіб у кожному), що мали не допустити несанкціонов. відхід частин із займаних позицій. Командування фронтів зо­бов'язано ліквідувати відступал. настрої у військах, а також знімати з постів і направляти в Ставку Верхов. головнокомандування для притягнення до військ. суду ком-рів, які дозволили самовіл. відступ із позицій без наказу командувача фронту. Аналог. дії армій. командування передбачено щодо ком-рів і комісарів корпусів, полків і батальйонів. Подальші події засвідчили, що заходи, здійснені відповідно до наказу, не змогли зупинити відступ рад. військ, однак вони все ж відіграли мобілізуючу роль у наведенні дисципліни й порядку.

Літ.: Приказ народного комиссара обороны Союза ССР № 227, 28 июля 1942 г. // Великая Отечествен. война, 1941–1945: Военно-истор. очерки. Кн. 1. Москва, 1995; Лащенко П. Н. Продиктован суровой необходимостью // Военно-истор. журн. 1998. № 8; Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій віт­чизняній вій­нах (1939–1945 рр.). К., 1999.

В. М. Грицюк, О. Є. Лисенко


Покликання на статтю