Ковальчук Віктор Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальчук Віктор Анатолійович

КОВАЛЬЧУ́К Віктор Анатолійович (09. 06. 1956, Рівне) – фахівець з очистки стічних вод підприємств харчової промисловості та тваринницьких комплексів. Д-р тех. н. (2011). Закін. Укр. ін-т інж. водного госп-ва (Рівне, 1978), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування): від 2012 – проф. каф. водовідведення, теплопостачання та вентиляції. Наук. дослідження: флотац. і біол. очистка стіч. вод, біол. та реагентне видалення амоній. азоту зі стіч. вод. Розробки К. (відстійники-флотатори, аеротенки-відстійники підвищеної гідравліч. висоти із поверхневою струминною аерацією) впроваджені на понад 30-ти підпр-вах харч. пром-сті України.

Пр.: Очистка стічних вод: Навч. посіб. Р., 2002; Глосарій з моніторингу та охорони довкілля. 6000 слів і термінологічних словосполучень: Навч. посіб. Р., 2003 (співавт.); Високопродуктивні біоокислювачі в системах очистки стічних вод підприємств м'ясної та молочної промисловості // Наук. вісн. буд-ва. Х., 2010. Вип. 60; Процеси нітрифікації-денітрифікації в аеротенках-відстійниках підвищеної гідравлічної висоти // Там само. 2011. Вип. 63.

М. М. Гіроль


Покликання на статтю