Наконечна Ольга Павлівна — Енциклопедія Сучасної України

Наконечна Ольга Павлівна

НАКОНЕ́ЧНА Ольга Павлівна (29. 05. 1955, м. Тараща Київ. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2004), проф. (2005). Закін. Київ. ун-т (1977). Відто­ді працює у Нац. ун-ті водного госп-ва та природокористування (Рівне): від 2003 – зав. каф. філософії. Наук. дослідження: проблеми духовності та взаємо­зв'яз­ку різних типів духовності, естет. виміру постмодер. культури, методології аналізу сучас. естет. процесів; напрями та перспективи сучас. філос. дискурсу, філос. антропології та філософії культури.

Пр.: Естетичне як тип духовності. Р., 2002; Етика і естетика: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. Р., 2008 (спів­авт.); Естетичний вимір постмодерної культури // Культура в сучас. трансформ. процесах. Ніжин, 2011; Філософія як мудрість і життєтворчість // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Філософія. 2014. Вип. 706–707; Філософська культура у вимірі ідентичності // Наук. зап. Сер. Філософія. Острог, 2015. Вип. 17; Естетичне в контексті культурних процесів сучасності // Гуманітар. часопис: Зб. наук. пр. 2016. № 4; Комунікативний вимір життєвого світу людини: морально-естетичні конотації // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства. Пинск, 2017 (спів­авт.); Философская культура и жиз­ненный мир личности // Материал. и духов. измерения культуры: Сб. науч. ст. Гомель, 2017.

А. Є. Залужна


Покликання на статтю