Наконечний Адріан Йосифович — Енциклопедія Сучасної України

Наконечний Адріан Йосифович

НАКОНЕ́ЧНИЙ Адріан Йосифович (01. 02. 1949, Львів) – фахівець у галузі автоматики. Д-р тех. н. (2005), проф. (2007). Закін. Львів. політех. ін-т (1971), де відтоді й працює (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): від 2006 – зав. каф. комп'ютери­зов. систем автоматики. Наук. дослідження: розвиток теор. положень подання та оброблення одно- та багатовимір. сигналів у часо-частот. області й створення на цій основі матем. моделей, алгоритмів та структур швидких малохвильових (вейвлет) перетворень, орієнтованих на програмно-апаратну реалізацію засобів цифр. оброблення сигналів і зображень з підвищеною інформативністю. Кер. наук. школи з перетворення та оброблення неперіодич. сигналів, сигналів зображень та відеосигналів.

Пр.: Цифрова обробка сигналів: Навч. посіб. Л., 2010; Опрацювання сигналів з використанням сучасних хмарних технологій // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Сер. Автоматика, вимірювання та керування. 2015. № 821; Selection of wavelet basis for the effectiveness pro­cessing of signals // Вест. Брест. тех. ун-та. Сер. Физика. Математика. Информатика. 2016. № 5; Багатокритеріальна оптимізація вибору базових функцій в процесі малохвильового перетворення сигналів // Наук. зб. Укр. академії друкарства. Сер. Комп'ютерні технології друкарства. Л., 2017. № 37; Виявлення дронів на визначеній території // Там само. 2018. № 1; Using fuzzy logic to optimise the selection of mother wavelets // Technical Transactions. 2018. Vol. 3 (усі – спів­авт.).

О. В. Шишка


Покликання на статтю